Loading...

Fødegårdens osteri er ønsket om at skabe den optimale forarbejdning af gode råvarer, sådan som forstandige folk har gjort det i henved tusinde år.

 

Råvaren

Mælk af rigtig kvalitet indeholder en række særlige fedtsyrer, som giver en helt særlig fermentering af osten og en helt særlig ernæringsværdi for os.

 En sådan kvalitet kræver vilde enge, eller permanente græsmarker,

hvor der i mange år har været målrettet arbejde med at sikre artsrigdommen.

Det er de diversiteten i vilde græsser og urter, der skal drive værket.

 

Forarbejdning

De gamle folk i bjergene vidste hvordan.

I det hårde miljø var de fuldstændig afhængige af at kunne gemme alt det gode fra sol og 

jord hele vinteren for at kunne overleve.

 

Selv de mindste fejl i det daglige liv blev straffet for sultedøden var aldrig langt væk,

så de udviklede deres teknikker til perfektion og har bevaret dem helt frem til i dag.

 

Nogle af principperne kan virke lidt underlige: At lave ost i kobbergryder, 

at bruge vilde bakteriekulturer, uvilje imod at nedkøle mælken

og de omstændige vaskeritualer under lagringen.

 

 

 

 

Men dykker man ned i det er der forklaringer på det hele: Kobberet interagerer med bakteriefloraen,

den vilde bakteriekultur laver en række biprodukter som vi har gavn af,

uden nedkøling undgår man, at vigtige fedtsyrer løber fra, 

og vaskeritualerne styrer i høj grad bakteriekulturens udvikling.

 

 

Fødegårdens osteri er et hyggeligt mikrosteri hvor alle de gamle principper holdes i hævd til mindste detalje.

Vi har en ægte kobbergryde og osten laves i hånden efter principper som er blevet tilegnet on-location i alperne.

For at imitere de oprindelige bjerggrotter, 

som oste i sin opstod i, er der opført et lagringsrum hvor gulv, 

vægge og loft består af ren kalk og hvor fugtighed og temperatur indstiller sig naturligt over året.

 

Status april 2023

Osteriet har været midlertidigt nedlukket, grundet problemer med at skaffe egnet mælk, men genopstår i løbet af sommeren 2023.
Denne gang med mælk fra gårdens egen lille malkebesætning.

 

 

 

Rådgivning

Ønsker du rådgivning omkring osteproduktion til hjemmebehov eller i professionel sammenhæng?

Vi arbejder gerne på konsulentbasis og har bl.a. viden om pasteurisering/råmælksproduktion, gældende regler og myndighedskrav samt forskellige produktionsformer.

Herunder også i forbindelse med mælkekvalitet og dyrehold.

 

Se ledige tider