Loading...

 

Baggrunden for vores syn på kost og sundhed

 

Vi har arbejdet med kost og sundhed lige siden vi startede vores liv her på gården i 2008.

Det har været en forudsætning for at vi kunne fungere, at vi kunne løse problemer selv, eller endnu bedre: Forhindre problemerne i at opstå.

Vi blev ret hurtigt opmærksomme på hvor stor indflydelse kost og livsstilsvalg havde på vores hverdag.

 

Vi er i den lidt specielle situation, at vi hjemmepasser og hjemmeunderviser vores efterhånden 7 børn, samtidig med at vi arbejder med at drive vores gård.

Det er på mange måder en udfordrende opgave, hvor små uenigheder eller manglende koncentrationsevne eller indlæringsparathed hurtigt kan lægge hverdagen ned.

Vores liv har på den måde udviklet sig til et familielaboratorie,

hvor selv små forskelle i kroppens rygt og pleje har afgjort om hverdagen kunne hænge sammen eller ej.

Samtidig med at børneflokken voksede og blev ældre kom der løbende nye udfordringer til, som vi ikke var i stand til at håndtere, hvis vi ikke også løbende forfinede vores kost og livsstil.

Det har gjort at vi i dag lever efter nogle principper for kost og sundhed, som vi oplever gør en helt afgørende forskel i vores hverdag.

 

 

 

Ikke nogen bestemt diæt

 

I stedet for en bestemt diæt finder vi, at autentisk kvalitet og forarbejdning er nøgleordene og vi har haft mulighed for at prøve en masse ting af i den forbindelse, fordi vi både passer marker og dyr, samt forædler fødevarerne herfra og oplever hvordan resultatet påvirker vores hverdag.

 

Læs mere om vores syn på kost

 

 

Behandling

 

Udover kosten så arbejder vi med forskellige behandlingsformer, for det er afgørende for os, at vi er så selvhjulpne som muligt når vi kommer til skade eller bliver syge.

Der er mange behandlingsformer, som hver har deres force og de strækker sig lige fra manuelle kropsterepeutiske teknikker til planterudtræk og mere åndelige systemer.

Vi har fokuseret på at udvælge de mest praktiske og løsningsorienterede bahandlingsformer sådan at vi har redskaber til at håndtere hovedparten af de udfordringer vi hele tiden støder på i hverdagen.

Og i det mindste til at forstå dynamikken i de udfordringer, som måske ikke lige lader sig låse op med et snuptag og hvor "løsningen" i stedet er en livslang søgning efter små forbedringer, der gør skavankerne nemmere at forstå og håndtere.

 

Læs mere om vores syn på sundhed