Forside | Familieliv | Hestebrug | Pløjefri dyrkning | Rugbrød | Surgrønt | DomeNaturbrug

Vi har en vision om at drive landbrug som naturpleje, et sted hvor selv den mest intensive del, markerne, bidrager positivt til det samlede naturbillede. Danmarks naturområder har det problem at de mangler opland, altså tilstødende områder der kan støtte op om det plante- og dyreliv der lever på udyrkede og fredede arealer. Det mener vi at markerne kan bidrage med hvis der er tilstrækkelig stor diversitet både set som dyr og planter.

Vi har opsat følgende ”dogmer” som vi driver jorden efter.

• Ingen pløjning •
• Mange forskellige planter samtidig •
• Planter hele året (ingen bare marker om vinteren) •
• Ingen tung trafik •
• Ingen direkte gødning •

Læs en uddybet beskrivelse af dyrkningen