Forside | Grønt fællesskab | Systue | Surgrønt og brød | Om os


Vi har endnu ikke et fungerende grøntfællesskab. Men her på siden kan du læse om hvordan vores drømmefællesskab ser ud. Der er mange udfordringer, blandt andet med hvordan grøntsagerne kommer ud til medlemmerne, som skal løses før vi kan starte.

Måske har du en god idé?

Medlemsskab

Naturnær drift giver mindre udbytte og vi kan ikke levere varer til samme kilopris som andre gårde og gartnerier, der leverer til grossister og butikker.

Derfor ønsker vi i stedet at have direkte kontakt med vores kunder via medlemsskab.

Det er tænkt til forbrugere som gerne vil have tæt kontakt til deres fødevarer, eller som gerne vil støtte en landskabelig udvikling, der giver gode vilkår for vores trængte dyre- og insektliv.

 

Ønsker man at få del i de varer vi laver kan man blive grøntmedlem. Det koster 500 kr om måneden og man får ugentlige grøntkasser, samt mulighed for at komme til arrangementerne.

Grøntmedlemmer bor typisk tæt på og har derfor mulighed for at hente grønt jævnligt.

 

De som ikke ønsker faste kasser, men som alligevel gerne vil være med og støtte udviklingen kan blive naturmedlemmer. Det koster 200 kr om måneden og giver ligeledes adgang til arrangementerne.

Naturmedlemsskab er for dem som gerne vil være en del af miljøet omkring gården og støtte vores landskabspleje, men som enten ikke har brug for grønt, eller som bor langt væk og ikke kan hente grønt jævnligt.

Grøntsags- og familiefælleskab

Udover produkterne er der de løbende arrangementer på vores gård.

Arrangementerne er aktiv-gård-ferie, hvor deltagerne overnatter i telste/shelters, arbejder i marken, hygger, nyder området og hvor der er forskellige kurser/foredrag/work-shops som man kan deltage i. Arrangementerne skal ses som en fest hvor vi fejrer maden, naturen og fællesskabet.

Den daglige drift står vi selv for og grøntsagerne skal blot afhentes.

Fællesskabet

Imellem arbejdet laver vi mad og spiser og hygger sammen. Efter arbejdet går vi på tur, laver bål, holder oplæg/work-shops, levende musik osv. afhængig af hvad vejret tillader.

Vi ønsker at folk opbygger en god og blivende relation til der hvor deres mad kommer fra og ser det udvikle sig år for år, samt oplever sæsonernes forløb i selskab med andre mennesker.

Børn og voksne er sammen om opgaverne og aktiviteterne.

Marken

Den mark som er omdrejningspunktet for dyrkningen og fællesskabet ligger smukt mellem skov, bakker og sø.

I udkanten er plads til overnaning og i midten er aktivitetområde med bålsted, borde og bænke.

Grøntsagerne står i hyppede bede med god plads til færdsel imellem.

Andre steder på gården er flere mindre frugtlunde under etablering, hvor jorden egner sig til det.

Der er vandrestier rundt om alle gårdens marker, ligesom der kun er kort gåvej til øhavsstien og det særlige fredede område Svinehaverne, Fyns bedste overdrev.

Arbejdet

Der organiseres 3-4 fællesskabsweekender om året, som medlemmerne kan vælge at deltage i.

Formålet med fællesarbejdet er at inkludere deltagerne i grøntsagernes liv og ikke at de skal stå for den egentlige dyrkning.

I fællesskabsweekenderne arbejder vi sammen på gården.

Vi luger grøntsagerne, holder levende hegn nede og vedligeholder dyrehegn.

Tehaven og de fremskydende frugtlunde tilses og passes så de ikke vokser til.

Sidst på sæsonen er det tid til høst og opbevaging af grøntsager.

 

Driften

Natur og sunde fødevarer er to meget vigtige ting for os.

Derfor ønsker vi at behandle jorden og dens omgivelser så skånsomt som muligt, samtidig med at give planterne de bedste muligheder for at udvikle sig som der er skabt til, i samspil med jordens bakterier og svampe. Vi pløjer ikke dybt, prøver at undgå maskiner, bruger gamle sorter, har mange slags planter sammen og bruger ikke koncentreret gødning.

Insekter, fugle og pattedyr har det svært i dagens landskab og er henvist til fredede og udyrkede områder, fordi de ikke kan leve på markerne. Det ønsker vi at lave om på sådan at vores kulturlandskab også er et levende landskab.

Afgrøderne

Grøntsagsmark, tehaver og frugtlunde.

Læs mere om afgrøderne